Session 8: Use of Welsh

Mwynhewch eich diwrnod ym Mharc Coedwig

        Enjoy your day at Woodland Park

Gweithgareddau i`r teulu i gyd

         Activities for all the family

O`r fynedfa, dilynwch yr arwyddion i`r chwith i gyrraedd y ffair

         From the entrance, follow the signs to the left to reach the fairground

Yma mae trogylch traddodiadol gyda cheffylau carlamu

         Here there is a traditional roundabout with galloping horses

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr at y rheilffordd fach

         Continue along the path to the miniature railway

Cymerwch daith ar y trn trwy ein coetir

         Take a trip on the train through our woodland

Gerllaw ydy`r fynedfa i`r sw

         Close by is the entrance to the zoo

Dewch i weld yr eliffantod yn eu lloc awyr agored mawr, neu ymweld `r anifeiliaid fferm

         Come to see the elephants in their large outdoor enclosure, or visit the farm animals

Gallwch gerdded ymhlith y merlod, defaid a geifr cyfeillgar

         You can walk among the friendly ponies, sheep and goats

Ymhellach ar hyd y llwybr, byddwch chi`n dod i`r llyn

         Further along the path, you will come to the lake

Yma mae gennym deithiau cychod o amgylch yr ynys goediog hardd

         Here we have boat trips around the beautiful wooded island

Mae`r cynnwrf yn cynyddu wrth i`r llwybr mynd chi i`r cwch siglo enfawr

         Excitement increases as the path takes you to the giant swing boat

Ar gyfer y ceisiwr gwefr, gorffenwch eich ymweliad thaith ar ein roller coaster anferth sy`n troelli ac yn troi trwy`r coed

         For the thrill seeker, end your visit with a trip on our giant roller coaster which twists and turns through the trees

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau`ch ymweliad a dod yn l yn fuan

         We hope you enjoy your visit and come back soon