Session 1: Sentences

Dw i`n cerdded i fyny`r grisiau.

        I am walking up the stairs.

Dw i`n gwneud cinio nawr.

        I am making dinner now.

Dydyn nhw ddim eisiau nofio yn yr afon.

        They do not want to swim in the river.

Rwyt ti`n gywir.

        You are right.

Rydych chi'n gofyn pam.

        You are asking why.

Dydych chi ddim yn anfon llythyr.

        You are not sending a letter.

Mae e`n sefyll o flaen y tŷ.

        He is standing in front of the house.

Dydy e ddim yn prynu bwyd yn yr archfarchnad.

        He is not buying food in the supermarket.

Mae hi'n gwybod yr ateb.

        She knows the answer.

Dydy hi ddim yn rhedeg i fyny`r bryn.

        She is not running up the hill.

Rydyn ni'n mynd i'r traeth.

        We are going to the beach.

Dydyn ni ddim yn gwerthu`r car.

        We are not selling the car.

Rydyn ni`n gwneud brecwast.

        We are making breakfast.

Rydych chi i gyd yn mynd.

        You are all going.

Dydych chi ddim yn prynu tocynnau.

        You are not buying tickets.

Rydych chi'n dechrau swydd newydd.

        You are starting a new job.

Dydyn nhw ddim yn torri`r glaswellt.

        They are not cutting the grass.

Maen nhw'n pleidleisio yn yr etholiad.

        They are voting in the election.

Maen nhw`n paentio`r tŷ.

        They are painting the house.

Dydw i ddim yn mynd i`r cyfarfod yfory.

        I am not going to the meeting tomorrow.